Privacy Statement

Voetverzorging Pescura respecteert en beschermt de privacy van alle klanten die in deze praktijk komen en zorgt dat al uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Voetverzorging Pescura hanteert de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens genaamd AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

  • Vragen om uw toestemming als ik deze nodig heb voor het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • Alleen de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en vooral deze te respecteren
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt

 

De gegevens die door mij worden verwerkt bestaan uit;

  • Gegevens die u zelf aan mij doorgeeft identiteit (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer)
  • Medische achtergrond (gebruik van bloedverdunners, Diabeet- of Reumapatiënt, deze gegevens zijn nodig voor de daarbij passende behandeling)
  • Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
  • U heeft het recht om inzage te hebben in uw eigen gegevens
  • Voetverzorging Pescura is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u na het doornemen van deze Privacy statement nog vragen heeft zal ik deze graag met u doornemen.

Anita van Grinsven