ProVoet en KRP

Voetverzorging Pescura is aangesloten bij de Pedicure vakorganisatie ProVoet en bij het KRP (Kwaliteits Register voor Pedicures). Door deze registratie is het mogelijk voor Diabetische en Reumatische klanten vergoeding bij de zorgverzekeraars aan te vragen voor bepaalde behandelingen.

provoet-logo
Wie is ProVoet?
ProVoet is de landelijke branche organisatie voor de pedicure en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

ProCertHet Kwaliteits Register voor de Pedicure (KRP)
ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling.Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.Kwaliteitsnormen

  • Vakbekwaamheid: geformuleerd in het beroepscompetentieprofiel (bcp) Medisch Pedicure, of hier direct ondersteunend aan en passend binnen het (medische) karakter van het beroep.
  • ​Branchevereisten: deze worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: richtlijnen en gewenste innovaties van het beroep.
  • Actualisatie van kennis en kunde: het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Kwaliteitsbewust handelen: binnen de normen van de branche als integraal onderdeel van de beroepsuitoefening teneinde een continue verbetering en borging van kwaliteit.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan gerust contact op met Voetverzorging Pescura